Zastava i himna kluba

Formiranjem sportskog kluba Jadran, 08. jula 1922. godine kreirana je i zastava kluba koja svoj izgleda nije mjenjala od tada.

Zastava PVK Jadran je u obliku jednokrakog trougla koji je obrubljen žutom bordurom. Podloga zastave je bijele boje, a trougao je podijeljen na četiri dijela plavom linijom koja u jednom dijelu ide od kraćeg kraka trougla do vrha trougla gdje se sjeku kraći i drugom plavom linijom upravnom na datu plavu liniju. Desni, gornji dio zastave je crvene boje u čijem centru je ispisano slovo »J« (Jadran). Odnos dužine i širine je 1.7 na prema 1. Boje zastave su: žuta (C-0,M-21,Y-92,K-15), plava (C-100,M-98,Y-9,K-6) i crvena (C-0,M-100,Y-100,K-15).

pvk-jadran-herceg-novi-zastava

Logo PVK Jadran se sastoji od zastave kluba uz koju je dodata godina osnivanja kluba „1922” i to uz samo koplje zastave, ispisano od gore ka dolje, kao i naziv kluba „JADRAN” ispod same zastave velikim slovima, te „HERCEG NOVI” ispod naziva kluba manjim slovima. Boja natpisa može biti žuta ili plava zavisno od podloge na kojoj se logo aplicira, a boje su tona sa zastave.

jadran-herceg-novi-logo

Himna PVK „Jadran” je pjesma „Jadrane, Jadrane”.

Tekst Himne glasi

Jadrane, Jadrane, zvijezda
Škvera sja
Najbolji si, najbolji i neka se
zna golova je bilo, ima ih i
biće, tradicija Jadrana Novljana
se tiče
Jadrane, Jadrane, zvijezda
Škvera sja.

Tuđa mreža nek se uvijek trese,
sa Škvera momci nikada ne gube, još im snage za pobjedu daju
oni što Jadranov barjak ljube,
još im snage za pobjedu
daju oni što Jadranov barjak ljube.

Jadrane, Jadrane, zvijezda
Škvera sja
Najbolji si, najbolji i neka se zna
golova je bilo, ima ih i biće, tradicija Jadrana Novljana se tiče
Jadrane, Jadrane, zvijezda
Škvera sja.

Navijači budimo što jači, u pobjedu kreću Jadrana igrači,
Navijači budimo što jači, najbolji
su Jadrana igrači, navijači budimo što jači najbolji su Jadrana igrači.

Jadrane, Jadrane, zvijezda
Škvera sja
Najbolji si, najbolji i neka se zna
golova je bilo, ima ih i biće, tradicija Jadrana Novljana se tiče
Jadrane, Jadrane, zvijezda
Škvera sja.

Audio

Upotreba Zastave, Loga i Himne PVK „Jadran” je slobodna na način koji ne narušava javni moral, ugled i dostojanstvo PVK „Jadran”. Na Zastavi, Logu i Himni nije dozvoljeno ništa ispravljati, dodavati i mijenjati.

Zastava, Logo i Himna se ne mogu upotrebljavati kao robni ili služni žigovi, niti kao bilo koji drugi znak za obilježavanje roba bez izričite saglasnosti PVK „Jadran”.

Zastava (žig) i ime kluba su zaštićeni kod Instituta za intelektualnu svojinu Crne Gore, sa međunarodnim važenjem.