Uprava PVK Jadran

Skupština kluba

Željko Andrić – predsjednik Skupštine

Predrag Stanišić – podpredsjednik Skupštine

Boro Mračević

Dragan Ćorović

Nikola Gojković

Vladimir Gojković

Predrag Klisura

Mato Marić

Danilo Odalović

Veljko Radulović

Krsto Spaić

Miloš Šćepanović

Željko Tafra

Suzana Memarović (predstavnik Opštine Herceg Novi)

Slavko Todorović (predstavnik Opštine Herceg Novi)

Aleksandar Škobalj (predstavnik Opštine Herceg Novi)

Pavle Obradović (predstavnik Opštine Herceg Novi)

Savo Marić (predstavnik Opštine Herceg Novi)

Vladimir Žmukić

Stanko Zloković

Milutin Vukićević

Slobodan Uljarević

Bojana Živković (predstavnik Opštine Herceg Novi)

Upravni odbor

Mr Boro Lučić – Predsjednik kluba i predsjednik UO kluba

dr Đuro Marić – član

Boris Zloković – član

Zoran Jančić - član

Nikola Milić – član

Nikola Ćetković – član

Lazar Beko – član

Boro Lazarević – član, predstavnik Opštine Herceg Novi

Vladimir Stanišić – član, predstavnik Opštine Herceg Novi

Danilo Radović – član, predstavnik aktivnih sposrtista kluba

Menadžment

Miloš Mračević – direktor kluba

Lidija Vlahović – sekretar kluba