Uprava PVK Jadran

Skupština kluba

Boro Mračević – predsjednik Skupštine

Predrag Stanišić – podpredsjednik Skupštine

Željko Andrić

Dragan Ćorović

Nikola Gojković

Vladimir Gojković

Predrag Klisura

Mato Marić

Danilo Odalović

Veljko Radulović

Krsto Spaić

Miloš Šćepanović

Željko Tafra

Suzana Memarović (predstavnik Opštine Herceg Novi)

Slavko Todorović (predstavnik Opštine Herceg Novi)

Aleksandar Škobalj (predstavnik Opštine Herceg Novi)

Pavle Obradović (predstavnik Opštine Herceg Novi)

Savo Marić (predstavnik Opštine Herceg Novi)

Vladimir Žmukić

Stanko Zloković

Milutin Vukićević

Slobodan Uljarević

Bojana Živković (predstavnik Opštine Herceg Novi)

Upravni odbor

dr Đuro Marić – Predsjednik kluba i predsjednik UO kluba

Boris Zloković – član i podpredsjednik kluba

Boro Lazarević – član, predstavnik Opštine Herceg Novi

Vladimir Stanišić – član, predstavnik Opštine Herceg Novi

Zoran Jančić - član

Nikola Milić – član

Nikola Ćetković – član

Dimitrije Obradović – član, predstavnik aktivnih sposrtista kluba

Menadžment

Miloš Mračević – direktor kluba

Lidija Vlahović – sekretar kluba

Riječ predsjednika

Đuro Marić - predsjednik vaterpolo kluba Jadran - Herceg NoviJadran je takav klub da nam se učini da može da pobjedi sve, pa i nepobjedivo vrjeme. Evo, naš klub grabi ka stotoj godini, a mlađi je nego što je ikada bio. Skoro stogodišnje postojanje sadrži iskustvo i tradiciju, ali energija, elan i rezultati koji iz toga proizilaze primjereni su mladosti i stremljenjima koje samo mladost ima. Da je tako, govori podatak da Jadran ima jednu od najmlađih ekipa u Evropi, a da pri tome, ta mlada ekipa pripada samom vrhu evropskog vaterpola. Plivači klubu, u mjeri mogućeg, postižu odlične rezultate na nacionalnom nivou.

Jadran se, svo vrjeme postojanja, a noročito sada, oslanja na svoju autentičnu školu vaterpola, na rad sa mladim selekcijama, iz kojih se stvaraju prvotimci koji čine okosnicu tima. Oni koji su prvi put zaplivali i zaigrali na Škveru su bazično uporište Jadrana i to je nešto što svakako izaziva ponos svih onih koji rade u ovom klubu i onih koji vole ovaj klub. Pored sportskih referenci, važno je pomenuti i civilizacijski, pedagoški i etički aspekt Jadranovog koncepta rada sa mladim ljudima koji kroz sport postaju odgovorni i dostojanstveni ljudi svjesni svojih vrjednosti, životnog fer pleja koji nam, čini se , u ovom vremenu sve više nedostaje.

Bez lažne skromnosti, sa mnogo argumenata, možemo da tvrdimo da je PVK Jadran jedan od najznačajnijih nacionalnih sportskih projekata, koji proističe iz ne male tradicije, autentičnog duha ovog grada, ali i hodanja u korak sa svim savremenim tendencijama sporta koje su zahtjevne i ultimativno određene vrhunskim takmičarskim rezultatima. Tradicija je lijepa, ali utakmice i trke se dobijaju radom u ovom trenutku, idejama koje su usmjerene ka budućnosti. Sa takvim uvjerenjem ulazimo u nove takmičarske izazove, sigurni da je skoro prvi vijek samo uvod u ono što hoćemo i možemo.

predsjednik kluba
dr Đuro Marić