PVK Jadran je jedini sportski kolektiv u Crnoj Gori i jedina institucija u Opštini Herceg Novi koja po drugi put za redom koristi pretpristupna sredstva Evropske unije na programu prekogranične saradnje Crne Gore i Hrvatske. Nakon projekta „Olimpijske nade” koji je okupio mlađe kategorije svih crnogorskih vaterpolo klubova i Dubrovačkog Jug-a, Jadranu je odobren i nastavak projekta pod nazivom „OH2O POLO” čija ukupna vrijednost iznosi 305.241,25 eura. Novi projekat u velikoj mjeri proširuje broj korisnika, odnosno partnera i uključuje čak 10 vaterpolo klubova: PVK Jadran, VK Bijela, VK Primorac, VA Cattaro i VK Budva iz Crne Gore i VK Jug, VK Bellevue, VK Cavtat, VK Gusar i VK Korčula iz Hrvatske. Projekat je otpočeo sa realizacijom 1.septembra ove godine i trajaće PVK Jadran je jedini sportski kolektiv u Crnoj Gori i jedina institucija u Opštini Herceg Novi koja po drugi put za redom koristi pretpristupna sredstva Evropske unije na programu prekogranične saradnje Crne Gore i Hrvatske. Nakon projekta ’’Olimpijske nade’’ koji je okupio mlađe kategorije svih crnogorskih vaterpolo klubova i Dubrovačkog Jug-a, Jadranu je odobren i nastavak projekta pod nazivom ’’OH2O POLO’’ čija ukupna vrijednost iznosi 305.241,25 eura. Novi projekat u velikoj mjeri proširuje broj korisnika, odnosno partnera i uključuje čak 10 vaterpolo klubova: PVK Jadran, VK Bijela, VK Primorac, VA Cattaro i VK Budva iz Crne Gore i VK Jug, VK Bellevue, VK Cavtat, VK Gusar i VK Korčula iz Hrvatske. Projekat je otpočeo sa realizacijom 1.septembra ove godine i trajaće 18 mjeseci.

Novi projekat ima za cilj da unaprijedi saradnju između partnerskih klubova na svim nivoima, sa posebnim akcentom na otvaranje prostora za zajedničke aktivnosti najmlađih članova tih sportskih kolektiva, kao i na razmijenu iskustva u praksi između trenera i ostalih članova stručnih štabova. U tom pogledu, projekat predviđa organizaciju četiri Prekogranična Vaterpolo Kampa u Crnoj Gori i Hrvatskoj na kojima će vaterpolo podmladak imati priliku da radi sa istaknutim trenerima i reprezentativcima. Osim Vatrpolo Kampova, ovogodišnji projekat podržaće i održavanje prvog Prekograničnog Plivačkog takmičenja koji će okupiti preko 150 učesnika, a čija realizacija je predviđena početkom naredne godine.

Jedna od najznačajnijih novina u projektu odnosi se na uključivanje lokalnih samouprava i to Opštine Herceg Novi, Opštine Kotor, Opštine Budva, Opštine Konavle, Opštine Konavle i grada Dubrovnika u projekat i to u dijelu koji se odnosi na pripremu i sprovođenje politika u oblasti mladih i sporta u tim gradovima.

Novi projekat nastavlja sa osnaživanjem stručnih kapaciteta u partnerskim vaterpolo klubovima te predviđa organizaciju dva trodnevna seminara za članove stručnih štabova i uprave vaterpolo klubova na teme od značaja za uspješan rad trenera i menadžera vaterpolo klubova. Posebna pažnja će biti posvećena promociji programa prekogranične saradnje u javnosti, kao važnog instrumenta za podsticaj lokalnog razvoja u svim crnogorskim gradovima.

Projektom će se obezbijediti i nabavka osnovne opreme za rad klubova u vidu lopti, kapica, i kupaćih kostima.