Plivački i vaterpolo klub Jadran Carine priprema organizaciju prekograničnih vaterpolo kampova koji će se održati u septembru 2015. godine i u junu 2016. godine.

Organizacija vaterpolo kampova je predviđena u okviru projekta Sport za djecu i mlade: Jačanje razvoja i saradnje u prekograničnom području: OH2O POLO, koji se finanisra iz IPA sredstava Programa prekoogranične saradnje Hrvatska-Crna Gora. Svi zainteresovani za izbor najboljeg ponuđača se pozivaju da uzmu učešće u procesu takmičarko-pregovaračke procedure.

Na sljedećim linkovima se nalaze dokumenti za poziv zainteresovanim učesnicima i opis zadatka, a sve detaljne informacije i uputstva za učešće u takmičarsko-pregovaračkoj proceduri potrebno je obratiti se na

kontakt telefon: 031 322 406

ili e mail: pvkjadran@t-com.me

Dokumenti:

Opis zadatka za ugovaranje usluga u sklopu takmičarsko pregovaračke procedure – PDF/download

Poziv za podnošenje ponude za ugovaranje usluga u sklopu takmičarsko pregovaračke procedure – PDF/download