Dana 21. decembra 2016. godine sa početkom u 18:00h održana je Skupština PVK Jadran Carine.

Skupština je počela svečanim dijelom u kojem je prema odluci Uprvanog Odbora kluba dodjeljene plakete starim jadranašima rođenim zaključno sa 1949.  godinom za izuzetan doprinos uspijesima i afirmaciji kluba. Na spisku dobitnika plakete nalaze se 22 imena i to: Vera Kosać Lučić, Tinda Mađar Bulatović, Melanija Andrić Erdevički, Zagorka Golubin Mikić, Liljana Stanišić Zloković, Natalija Bajković Vukotić, Tia Čamdžić Dožić, Biljana Katurić Tušup, Ćaba Mađar, Ivan Zuber, Ilija Budeč, Dragoslav Šiljak, Boris Čukvas, Špiro Bajković, Slobodan – Pura Uljarević, Ljubisav – Koreja Gavrilović, Ratomir – Pajo Pavlović, Dečan – Dejan Dabović, Mato Marić, Đorđe Zambelić, Petar Prlainović, Petar – Bato Zambelić.

jadran-carine-skupstina-kluba-3

U radnom dijelu Skupštine prezentovani su izvještaji u radu i takmičenjima kluba u proteklom periodu od strane Predsjednika kluba Dr Đura Marića i direktora kluba Miloša Mračevića. Svi izvještaji su prihvaćeni od strane Skupštine.

Skupština je imala i izborni karakter, izabrani su: novi stari predsjednik Skupštine Boro Mračević, te podpredsjednik Predraga Bato Stanišić. Novi mandat za Predsjdnika kluba, ujedno predsjednika UO kluba dobio je Dr. Đuro Marić, te je prezentovan i izabran i novi UO u sastavu: Lazar Buco Ćorović podpredsjednik, Željko Andrić, Čedo Popović, Boris Zloković, Igor Popović i Stevan Milić. Izabran je i Nadzorni odbor kluba u sastavu Dragan Mračević predsjednik i Novica Gecaj i Rade Božović članovi.

jadran-carine-skupstina-kluba-2

Skupština kluba je organizovana u novoj Trofejnoj Sali kluba u kojoj su izloženi svi najzačajniji pehari i druga priznanja koje su vaterpolisti i plivači Jadrana osvojili u bogatoj 90-to godišnjoj istoriji kluba.